Dentální hygienistka: dentální hygiena v ČR je zatím v plenkách

Na jaké úrovni je zubní hygiena v ČR ve srovnání se světem?

Ve srovnání s některými vyspělými zeměmi, např. Švýcarsko nebo USA, je dentální hygiena v ČR v plenkách. Dentální hygiena je komplexní obor, který se zaobírá péčí o chrup od narození dítěte až po péči o protetické náhrady seniorů. Patří sem i péče o ortodontické, paradentologické a implantologické pacienty, a jiné odborné nástavbové obory. Je tedy nutné učit již gravidní maminky jak předejít kazivosti chrupu u jejich nenarozených dětí, stejně tak pomoci i při péči zbytkového chrupu u starších lidí. Poslední léta dochází díky větší osvětě o zvýšený zájem o dentální hygienu ze strany stomatologů i pacientů samotných.

Jak se vyvinula dentální hygiena za posledních 20 let?

V posledním období mohu z vlastní zkušenosti potvrdit zvýšený zájem o dentální hygienu, dle mého názoru je tato skutečnost zapříčiněna jednak novými poznatky v medicíně - je prokázáno, že bakterie vznikající z nepřístupu vzduchu (anaeroby) v dutině ústní zapříčiňují s dalšími faktory všechna nejčastější onemocnění v dutině ústní (kaz, záněty dásní, paradontitis a další). Dalším impulsem je medializace firem, které vyrábí dentální pomůcky. Pacienti se tak začínají více zajímat pod vlivem reklamy, za které pomůcky mají utratit svoje peníze. Nepodstatným faktorem je také skutečnost, že stomatologické ošetření je z větší části hrazeno pacienty. Prevence tedy znamená nejen více dentálního zdraví, ale i úsporu financí. Nedílným faktorem je i to, že velká skupina lidí začíná dbát o svůj zevnějšek a k tomu patří i krásný úsměv.

Co si myslíte o elektrických kartáčcích?

Elektrické kartáčky ve své praxi nedoporučuji, jsou příliš tvrdé a jejich mechanika neodpovídá novým poznatkům o správné dentální hygieně. Výjimku tvoří elektrický kartáček OObrush, který byl uveden nedávno na český trh a využívá Bassovu metodu čištění zubů, která je doporučována pro zdravé čištění zubů. Doporučuji také některé typy sonických kartáčků.

Jak si čistíte zuby vy jako profesionál? Jaké nástroje používáte?

K mé osobní dentální hygieně patří nejen klasický zubní kartáček, ale i jednosvazkový kartáček, samozřejmostí jsou i mezizubní kartáčky. Používám i ústní vodu a preparát na fluoridaci zubů.

Jelikož mám po ortodontické terapii, pečuji i o udržující ortodontické snímatelné aparáty, nejen kartáčkem a pastou, ale i speciálními tabletami k tomu určenými.

Čistíte si zuby po každém jídle?

Ano, při mé práci to považuji za nezbytné. K tomuto vyčištění zubů používám kartáček OObrush, který rychle a efektivně vyčistí můj chrup od zbytků stravy. K prevenci onemocnění v dutině ústní však není nutné čistit zuby častěji než dvakrát denně.

Myslíte si, že za zkažené zuby může často obviňovaná genetika?

Genetická dispozice může mít vliv na kvalitu a sílu skloviny, ale je dokázáno, že tvorba kazu je nejvíce podmíněna demineralizací skloviny, která vzniká atakem organických kyselin, které sklovinu narušují. Ty vznikají v dutině ústní po požití jakékoliv potraviny nebo nápoje obsahující cukr. Kaz tedy vzniká nepřímo působením cukru (strava) + anaeroby (bakterie) + čas (po který bakterie na zuby působí) + odolnost zubu (sklovina). Z toho vyplývá, že kvalita zubu je jen jeden z faktorů, které ovlivňují kazivost chrupu. Mé zkušenosti, ale ukazují, že dobrou dentální hygienou lze výrazně kazivost ovlivnit.

Od kolika let by mělo dítě navštěvovat dentálního hygienisty?

Dle mého názoru od prořezání prvního zubu. Poradenství by však měla maminka absolvovat už v době gravidity. Může totiž svým chováním ovlivnit budoucí zdraví chrupu svého dítěte. Ať už se to týká stravou v období těhotenství nebo dodržování určitých zásad při kojení či podávání doplňkové stravy a nápojů dítěti. Neméně důležité je také to, že dítě si zvyká na prostředí zubní ordinace a lépe potom v budoucnu snáší i stomatologické ošetření.

Lucie Nováková, DiS. působí jako dentální hygienistka v Brně. Ve své praxi se zaměřuje na instruktáž a reinstruktáž dentální hygieny a profesionálního čištění zubů, šetrné bělení zubů, lokální fluoridaci, odstranění zubního kamene, výživové poradenství v prevenci zubního kazu a současně poskytuje poradnu v oblasti zubní hygieny pro těhotné a maminky s dětmi a organizuje přednášky na téma dentální hygiena v ortodoncii.

Jméno: Lucie Nováková, DiS

Kontakt: +420 777 747 936

email: zubyciste@seznam,cz

web: www.zubyciste.cz

Adresa ordinace: Pekařská 84, 602 00 Brno